Jákói Tagintézmény

Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Jákói Tagintézménye
Cím: 7525 Jákó Kossuth L. u.47.

 

Történelem

Jákó község Somogy megye középső részén, a Balatontól délre, a Budapest - Gyékényes vasútvonal mentén terül el.
A kistelepülés vasúton Kaposvártól 20 km-re, közúton 35 km-re, Nagybajom várostól közúton 8 km-re, Csököly községtől pedig 5 km-re van.
Közigazgatási területe 1669 hektár, lakosainak száma évek óta 650 fő körüli. A községet Somogy vármegye monográfiája szerint első ízben az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék említette meg. 1438-tól,- amikor Albert király a települést a Hetesi családnak adományozta-, 1945-ig különböző uralkodó családok érdekét képezte.
Iskolai oktatás a faluban emberemlékezet óta létezett.
1845-ben épült az iskola. Addig a református gyerekek Csökölybe jártak. A tanítói telek 3 polgári telek. Csépán Antal, Csépán József, Madarász Lajos, Molnár Zsigmond, Paál András urak saját birtokaikból mérették ki a templom és a tanítói hivatal számára a belsőséget. Önálló leányegyházzá alakulva előkönyörgő tanítót tarthattak. Első tanító Bíró József, aki 1850-ben Visontára rendeltetett. Őt követte Balázs Károly, aki 1858-an még szolgált.
Neves tanítók: Soltra János, Hargitay Bálint, Tóth Erzsébet.
A második világháborút megelőzően külön-külön működött református és katolikus felekezeti iskola. 1948. júniusában, amikor az iskolákat államosították, a felekezeti iskolákból 8 osztályos osztatlan állami általános iskola alakult, amely három épületben működött, 1962-ig.
Ekkor a felső tagozatot megszüntették, a felsős tanulók oktatását a kaposfői, majd az 1969-es körzetesítést követően a nagybajomi iskola látta el. 1970-től az iskola a nagybajomi körzeti iskola tagiskolája lett, 1991-ben Alsótagozatos Általános Iskola Jákó néven vált újra önállóvá. 2007-ben - mivel törvényileg megszűnt a nem nyolc évfolyammal működő iskolák önállóságának lehetősége- újra a nagybajomi általános iskola, majd (2008) a Nagybajomi Általános Művelődési Központ tagintézménye lett.

 

Az iskola jelenlegi dolgozói:

Bertalan Béla tagiskolavezető, tanító
Bertalan Béláné tanító
Bakó Ferencné takarító-fűtő

 

A tanulólétszám alakulása:

1962- 2007 között tanévente átlagosan 30 tanuló délelőtt két összevont osztályban tanult, délutánonként napközi, zeneiskola és hitoktatás is volt. 2007-től átlagosan 15 tanuló egy összevont iskolaotthonos osztályban tanul, a szabadidősávban hitoktatás, korábban német, most angol nyelvszakkör működik.

 

Könyvtár

Jákó községben a könyvtári szolgáltatás kettős funkciójú, a községi és iskolai könyvtár együtt működik. Kb. 4000 kötet kölcsönözhető. Nyitva: KEDD, 15.30-17 ó

 

Hitoktatás

Iskolánkban a katolikus hitoktatást a kadarkúti plébánia kijelölt hitoktatója tartja.

 

Iskolaegészségügy

Szerződött ellátóink: Gyermekorvos: dr. Izer Ildikó
Védőnő:Szabóné Darabos Andrea
Iskolafogászat:dr. Horváth Edit
Foglalkoztatási ellátás:dr. Zsemberi Erzsébet

 

Étkezés

Tanulóink, dolgozóink számára az önkormányzat a hivatal melletti - volt termelőszövetkezeti - konyhán biztosít változatos, bőséges, viszonylag olcsó étkezést.